Czym jest mapa do celów projektowych

Do czego służy … dlaczego jest ważna … mapa do celów projektowych    Definicja mapy do celów projektowych jest to opracowanie kartograficzne wielkoskalowe, wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zawiera elementy stanowiące treść informacji o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, […]

Kontynuuj czytanie ...More Tag
Scroll to top